Thursday, September 6, 2012

Buku Sirah Sejarah Sahabat Nabi

Sebenarnya aku sangat bosan untuk menyampaikan, tapi karena Tuhan mewajibkan maka akhirnya hatiku tetap aku kuatkan..

Akan aku tambah sedikit referensi buku sejarah Islam.
Tentang sejarah sahabat..

Ada beberapa buku yang ku tau yang cukup bagus..

1. Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir yang tahdzib khulafa rasyidin..
    Isinya adalah perjalanan hidup 4 khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang disusun dengan
    sistematis dan apik sangat.. Dipilih sumber-sumber yang shahih dan hasan, membuang hadits dhaif dan
    meminimalkan kisah2 israiliat.. Buku pertama yang ku sarankan untuk kau baca..

2. Kisah 5 khalifah rasulullah karya Khalid Muhammad Khalid.
    Isinya seperti prosa, cerita, kadang sajak pula.. bagus, mendayu-dayu.. membocorkan kantong air mata..
    Menceritakan kisah Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz

3. 4 jilid buku sejarah Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali oleh Husein Haikal..
    Sama seperti corak dan gaya penulisan haikal biasanya.. ia menulis dengan gaya bebas.. tapi tetap otentik.

4. 60 biografi shahabat Rasul karya Khalid Muhammad Khalid
    Keterangan sama seperti poin 2 tapi isinya tentang para shahabat selain khulafa rasyidin.

5. Tarikh Khulafa oleh Imam Suyuthi
    Lengkap.. mulai dari Abu Bakar sampai akhir bani abbasiyah.. ada banyak sekali biografi para shahabat yang
    diceritakan di dalam buku tersebut.
No comments:

Post a Comment